Tietosuojaseloste

TIETOJEN KERÄÄMINEN:
Keräämme asiakkaistamme ostotietoja, jotta pystymme tarjoamaan parempaa palvelua ja kehittämään verkkokauppaamme.
 Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään tilauksen yhteydessä.

REKISTERINPITÄJÄ:
Linnapaperi Oy / Karistopap
Otavantie 11
42700 Keuruu
linnapaperi@linnapaperi.fi

REKISTERIN KÄSITTELIJÄ:
Kirjavälitys Oy
Hakakalliontie 10
05460 Hyvinkää

REKISTERIN NIMI:
karistopap.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS:
Tilauksen käsittely, laskutus ja perintä, asiakas- ja palvelusuhteen hoito, markkinointiviestintä, ylläpito ja palvelun kehittäminen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT:
etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus

PALVELUN KÄYTTÄJÄTIEDOT:
rekisteröitymispäivämäärä, viimeinen kirjautuminen, ostotilaukset, maksutapa.

ASIAKASREKISTERIN LUOTTAMUKSELLISUUS:
Asiakastietojamme säilytetään Kirjavälitys Oy:n suojatussa tietokannassa, johon on pääsy vain verkkokauppaa ylläpitävillä Kirjavälitys Oy:n ja Linnapaperi Oy:n työntekijöillä työtehtävän edellyttämässä laajuudessa. Asiakasrekisterimme on ehdottomasti luottamuksellinen. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain palvelun tuottamiseen liittyen (esimerkiksi toimitukset, mahdollinen perintä). Kolmansia osapuolia sitoo salassapitovelvollisuus yhtä lailla kuin Kirjavälitys Oy:n ja Linnapaperi Oy:n työntekijöitä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan linnapaperi@linnapaperi.fi

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ:

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.

Evästeistä käytetään verkkokaupassa palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä esimerkiksi mahdollistamaan sen, että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää kirjautumistietojaan, joka kerta uudelleen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.